Kampioen zijn is plezant!

De Katholieke Kerk speelt geen hoofdrol in FC De Kampioenen, maar komt toch geregeld ter sprake of in beeld in de serie. FC De Kampioenen haakt in op veel typisch Vlaamse elementen en de Katholieke Kerk speelde vorige eeuw een grote rol in Vlaanderen. Nog altijd worden de meeste Vlaamse kinderen gedoopt en ten tijde van de eerste jaargangen van FC De Kampioenen ging ongeveer ’n kwart van alle Vlamingen vrijwel elke zondag naar de Kerk. In dit artikel gaan we na wie van FC De Kampioenen gelovig zijn.

Welke Kampioenen zijn gelovig?

Doortje van Hoecke

Doortje van Hoecke lijkt de meest gelovige te zijn in de serie. Overigens komt dit pas echt in de latere jaargangen tot uitdrukking. Tot en met seizoen 10 wordt er weinig ruchtbaarheid gegeven aan de christelijke overtuigingen van Doortje.

In diverse afleveringen komt de betrokkenheid van Doortje bij de Katholieke Kerk naar voren. Zo dringt ze er in de aflevering Vrolijk Kerstfeest bij Pol op aan om mee te gaan naar de middernachtmis en wil ze graag Maria spelen in de levende kerststal die de pastoor van het dorp voor zijn Kerk heeft opgesteld. Doortje zingt in het kerkkoor en probeert haar zoon Billie te overtuigen om ook de Kerk te bezoeken. Zelfs als ze hem daarvoor een scooter moet beloven.

Regelmatig laat Doortje blijken waarde te hechten aan traditionele waarden zoals het gezin en het tegengaan van verloedering. Zo weigert ze Boma bijvoorbeeld een sexboekje te verkopen en is ze in alle staten als Pol op school seksuele voorlichting gegeven blijkt te hebben of Billie haar heeft wijsgemaakt dat hij homoseksueel is. Carmen noemt haar regelmatig ‘tante Nonneke’.

Doortje woont wel ongehuwd samen. Het ongehuwd samenwonen is een zonde volgens de Katholieke Kerk. Doortje dringt er bij Pol wel vaak op aan om te trouwen. In de serie weigert Pol dit een aantal keren. Doortje is al eerder getrouwd geweest met Pico Coppens. Dit huwelijk is stukgelopen doordat Pico er met een andere vrouw – Ria de Stekker – vandoor is gegaan.

Carmen Waterslaeghers

Ondanks dat ze vaak vloekt, lijkt Carmen toch behoorlijk gelovig te zijn. Carmen bezoekt het bedevaartsoord in Scherpenhuevel, de middernachtmis en Carmen wil graag Maria spelen in de kerststal van de pastoor. Hiervoor gaat ze zelfs zover dat ze Doortje en plein public op haar zonden – ongehuwd samenwonen – wijst.

Bij gelegenheden steekt Carmen ook kaarsjes aan en ze toont belangstelling voor met name Maria-beelden. Carmen Waterslaeghers lijkt katholiek te zijn, maar niet heel erg praktiserend. Zoals veel Vlamingen lijkt Carmen geen fanatieke kerkganger, maar wel liefhebber van Maria-beelden en Maria-kapelletjes.

Balthazar Boma

Ook Balthazar Boma rekenen we tot de niet-praktiserende Katholieken. Balthazar Boma luistert naar weinig mensen, maar in elk geval wel naar de pastoor. Als de pastoor op bezoek komt, belooft hij te helpen bij het inrichten van een levende kerststal en probeert hij te voorkomen dat de pastoor er achter komt dat hij regelmatig in de Pussycat te vinden is en met zijn neus in de vieze boekjes.

Balthazar Boma gebruikt ook regelmatig “Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen” als hij het niet eens is met de Kampioenen. In een aflevering waar het misverstand ontstaat dat dat Xavier en Pascale een verhouding hebben, organiseert Boma met traditionele Katholieke argumenten een boycot van het ‘losbandige café’ van Pascale.

Boma is gedurende het grootste deel van de serie ongehuwd en rommelt wat aan met de dames van de Pussycat. Dit maakt hem in elk geval tot een niet-praktiserend Katholiek.

Pascale Crucke

Ook Pascale is gescheiden en net zoals Doortje is dit buiten haar schuld gebeurd. Man Oscar werd uit de serie geschreven. Oscar vertrok naar Tenerife om daar te voorkomen dat zijn vader het aan zou leggen met de moeder van Dimitri de Tremmerie.

In de serie laat Pascale meerdere malen blijken dat ze waarde hecht aan traditionele Katholieke waarde en dan vooral “wat de mensen zullen zeggen”, als bijvoorbeeld Bieke zwanger blijkt te zijn zonder dat ze getrouwd is met Marc.

Pascale lijkt net als Boma wel enig belang te hechten aan het Katholieke geloof, maar geen praktiserende Katholiek te zijn.